Hjälpa barn i Ukraina

Alla kan vi göra lite och tillsammans kan vi göra mycket. Vi vill vara med och hjälpa utsatta barn i kriget i Ukraina. Därför ger vi en del av vår omsättning till att köpa nödpaket till barn genom UNICEF.